Posted on 09-30-2014 under hoe verzin ik het toch weer

Hervorming van het belastingstelsel staat op het verlanglijstje van elke politieke partij, zo bleek bij de presentatie van de miljardennota. Minister Jeroen Dijsselbloem vertelde bij Pauw dat hiervoor toch wel zo’n vijf jaar en een flinke hoeveelheid smeerolie noodzakelijk was.

Slechts gehinderd door een redelijk logisch denkvermogen en een gebrek aan materiedeskundigheid bedacht ik dat ik met enig gepuzzel toch wel in vijf dagen een voorzet zou moeten kunnen geven.

Op dit moment is er sprake van een grote hoeveelheid van tarieven, toeslagen, belastingvrije voeten en heffingskortingen. Voor een leek als ik, soms in tegenspraak met elkaar. Zo is er een algemene heffingskorting, die echter niet algemeen is. Deze is bijvoorbeeld voor mensen met AOW ongeveer de helft van de algemene heffingskorting bij niet AOW-gerechtigden. Anderzijds is het tarief voor AOW-gerechtigden in de eerste twee schijven lager dan voor anderen.

In de huidige situatie is er sprake van vier tarieven, waarbij voor niet-AOW-ers schijf 2 en 3 gelijk zijn (42%) en een groot aantal heffingskortingen (http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/totaaloverzicht/overzicht_heffingskortingen_2014).

Mijn gedachte gaan uit naar het laten vervallen van al die verschillende heffingskortingen, de eerste € 10.000 onbelast te laten en vervolgens tarieven van 30%, 40%, 50% en 60% te hanteren.

Inkomen en belasting:

t/m € 10.000 geen

10.000 – € 30.000 30% van het bedrag hoger dan € 10.000, maximaal € 6.000

30.000 – € 50.000 € 6.000 + 40% van het bedrag hoger dan € 30.000, maximaal € 8.000, totaal maximaal € 14.000

50.000 – € 70.000 € 14.000 + 50% van het bedrag hoger dan € 50.000, maximaal €10.000, totaal maximaal € 24.000

vanaf € 70.000 €24.000 + 60% van het bedrag hoger dan € 70.000.

Belasting op vermogen:

De eerste € 25.000 per persoon wordt niet belast. Voor het bedrag tussen € 25.000 en € 50.000 wordt uitgegaan van een rendement ter hoogte van het gemiddelde van de spaarrentes van de vier grootste banken in het belastingjaar. Bij het vermogen, hoger dan € 50.000 wordt uitgegaan van een rendement, gebaseerd op ontwikkeling van de AEX-index van het belastingjaar. Hierbij worden de tarieven inkomstenbelasting gehanteerd.

Zorgverzekering:

De zorgverzekering wordt weer inkomensafhankelijk. Als ik de kosten van de huidige basisverzekering stel op gemiddeld € 1.000 per jaar en de huidige eigen bijdrage op gemiddeld € 200, is dit bij de nu gehanteerde zorgtoeslaggrens voor alleenstaanden (€ 28.482) ongeveer 4,2% en als er sprake is van een toeslagpartner ongeveer 6,46% (€ 37.145). Wellicht kort door de bocht geredeneerd vindt de regering ongeveer 5% blijkbaar gerechtvaardigd. Hogere inkomens betalen overigens nu bij een gelijk zorggebruik een (soms beduidend) lager percentage. Als we uitgaan van 5% kan de zorgtoeslag worden afgeschaft, draagt ieder naar vermogen bij en ontstaan door directe heffing op het inkomen geen betalingsachterstanden.

Hypotheekrente-aftrek:

De rente van de het deel van een hypotheekbedrag boven € 750.000 is niet meer aftrekbaar. Dit bedrag (€ 750.000) wordt jaarlijks verlaagd met € 25.000 tot een hypotheekbedrag voor een gemiddelde koopprijs (momenteel ongeveer € 300.000?) is bereikt. Het maximale belastingtarief m.b.t. de aftrek wordt in twintig jaar aangepast naar 30%. Hypotheken mogen tot maximaal 2/3 van de marktwaarde bij aanschaf aflossingsvrij zijn.

Kinderopvang:

Kinderopvang wordt volledig vergoed voor de momenten dat beide ouders dat niet kunnen in verband met werk, studie en/of medische beperkingen. Vergoeding vindt alleen plaats indien gebruik wordt gemaakt van gekwalificeerde opvang tegen een vastgesteld maximum tarief.

Kinderbijslag en kindgebonden budget:

Deze regelingen worden samengevoegd tot een (gezins)inkomensafhankelijke regeling.

Fiscale maatregelen autogebruik:

Alle auto’s worden in gelijke mate belast, zowel in aanschaf als in fiscale bijtelling. Goedkoop rijden moet gerealiseerd worden door rijgedrag, in combinatie met de eigenschappen van de auto. Voorkomen moet worden dat een subsidiegunstige auto wordt aangeschaft, waarmee vervolgens een, in verhouding tot de meevaller, ongunstige rijstijl wordt bedreven.

Uit het voorgaande blijkt ongetwijfeld dat mijn materie-inzicht ruimschoots tekort schiet,

maar ach, ik probeer in elk geval alvast een voorzet te geven.