Posted on 09-25-2014 under de waan van alledag

Ik ben in verwarring en maak mij zorgen. Over wat zich allemaal in het midden-oosten afspeelt en wat onze rol daarbij moet zijn. Ik ben tegen geweld, maar met al het geweld, dat zoveel slachtoffers brengt, kan de vredelievende wereld niet toe blijven kijken. Maar wat te doen? Slachtoffers verdedigen en opvangen is mijn eerste gevoel. Maar hoe?  De “coalition of the willing” wil – zo denk ik -verdedigen door aan te vallen, door geweld met geweld te vernietigen.

… is dat nu zo geweldig…

… ik vind het vooral zorgelijk en ben er voorlopig nog niet uit…