Posted on 10-12-2013 under de waan van alledag

Enkele maanden geleden werd de weg door ons buurdorp Feerwerd zodanig aangepast dat naar mijn mening en die van vele van mijn dorpsgenoten de situatie er niet veiliger, maar onveiliger op werd. (https://www.facebook.com/lia.kramer.3/posts/517025285046796). Al ongeveer een maand voor deze reacties op Facebook begonnen, stuurde ik een e-mail naar de Gemeente Winsum, waarin ik mijn bevreemding uitsprak. Hierop  ontving ik na meer dan een maand de volgende reactie:

“Op 27 augustus heeft u ons onderstaande melding gedaan over de nieuwe inrichting van de Torensmaweg/Mentaweg te Feerwerd. Ook heeft u op 24 september ons een email gestuurd met facebookreacties over de nieuwe inrichting. Met deze email willen wij graag ingaan op uw reacties.

Ons verkeersbeleid is dat doorgaand verkeer vanuit de richting Saaksum richting Groningen gebruik dient te maken van de provinciale weg N983 (Roodehaan-Aduard). Daarnaast dient het Aduarderdiep als ontsluitingsweg richting Groningen voor het gebied Ezinge-Feerwerd. De wegen tussen de N983 en het Aduarderdiep zijn door ons bestempeld als verblijfsgebied. In een verblijfsgebied staat doorstroming ondergeschikt aan verkeersveiligheid en leefbaarheid. Op de Torensmaweg/Mentaweg (binnen de bebouwde kom van Feerwerd) zal daarom op termijn een maximum snelheid van 30 km/u ingesteld worden. In overleg met dorpsbelangen Feerwerd is gezocht naar een veiligere oplossing voor voetgangers langs de Torensmaweg/Mentaweg. Doordat de ruimte om iets de doen klein is (smalle bermen en aan 1 kant zelfs een kanaal) is de gekozen oplossing mogelijk niet de beste oplossing. Het is echter wel de beste oplossing binnen de beschikbare ruimte en binnen het beschikbare budget.

De weg is versmald naar ongeveer 4,4 meter. Twee personenauto’s kunnen elkaar bij deze breedte goed passeren, mits de snelheid wordt aangepast. Door deze versmalling is de snelheid van het verkeer omlaag gegaan. Daarnaast hebben voetgangers nu de ruimte om veilig te lopen. Bredere voertuigen kunnen gebruik maken van de passeerstroken die zijn gerealiseerd. Wel moet men dan even op elkaar wachten. Ook dit heeft een positief effect op de snelheid van het verkeer.
Fietsers hebben de mogelijkheid om van de aangebrachte strook gebruik te maken, mochten ze dat veiliger vinden. Bij de bushalte zullen ook fietsers in dat geval hun snelheid moeten aanpassen en zelf kiezen hoe ze de bushalte gaan passeren. Fietsers kunnen echter ook gewoon gebruik blijven maken van de rijbaan. Auto’s kunnen deze fietsers alleen inhalen wanneer er geen tegemoetkomend verkeer is. Komt er wel tegemoetkomend verkeer, dan zullen auto’s met aangepaste snelheid achter de fietsers moeten blijven rijden.

Afgelopen voorjaar is de situatie aangepast. Bij ons weten zijn er nadien geen daadwerkelijke ongevallen geweest op deze weg. In de facebookreacties zien wij ook reacties die zeggen dat er straks in de winter meer ongevallen zullen zijn. Dit betwijfelen wij. In de winter (als het glad is of bij hevige sneeuwval) gaat de snelheid nog meer omlaag. Normaliter gaan de weggebruikers hun snelheid aanpassen aan de weersomstandigheden.

 Samengevat: In de praktijk leidt het gevoel van verkeersonveiligheid juist tot verkeersveiliger gedrag. Men past de snelheid aan en houd meer rekening met overig verkeer.

 Wij hopen u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.”

Ik voel mij niet voldoende geïnformeerd en ben benieuwd van anderen hiervan denken. Vooral de samenvatting schiet bij mij in het verkeerde keelgat:

Hoe onveiliger men zich voelt, zo wordt gesuggereerd, des te veiliger is men.

Dat geeft mij het gevoel alsof men wil beweren dat een vrouw alleen het veiligst is op een achteraf gelegen onverlicht pad.

Mocht iemand mij willen voorzien van extra argumenten om te reageren, doe het gerust. Ik sta er open voor.