Posted on 11-10-2012 under de waan van alledag

Het is inmiddels al een (on?)behoorlijke tijd geleden, dat ik iets op dit weblog plaatste. Mijn persoonlijke uitingen vonden hun weg via twitter en facebook, waar mijn meestal korte observeringen en gedachten hun plek wel konden vinden. Nu het pas geïnstalleerde kabinet de plannen weer gaat bijstellen, wil ik toch weer wat bedenksels in meer dan 140 tekens weergeven. Ik wil hierbij rekening houden met de wens van de PvdA tot nivellering en de VVD tot belastingverlaging.

 Wellicht kunnen Diederik en Halbe ook deze bijdrage even laten doorrekenen…