hoe verzin ik het toch weer

Posted on 09-30-2014 under hoe verzin ik het toch weer

Hervorming van het belastingstelsel staat op het verlanglijstje van elke politieke partij, zo bleek bij de presentatie van de miljardennota. Minister Jeroen Dijsselbloem vertelde bij Pauw dat hiervoor toch wel zo’n vijf jaar en een flinke hoeveelheid smeerolie noodzakelijk was.

Slechts gehinderd door een redelijk logisch denkvermogen en een gebrek aan materiedeskundigheid bedacht ik dat ik met enig gepuzzel toch wel in vijf dagen een voorzet zou moeten kunnen geven.

Op dit moment is er sprake van een grote hoeveelheid van tarieven, toeslagen, belastingvrije voeten en heffingskortingen. Voor een leek als ik, soms in tegenspraak met elkaar. Zo is er een algemene heffingskorting, die echter niet algemeen is. Deze is bijvoorbeeld voor mensen met AOW ongeveer de helft van de algemene heffingskorting bij niet AOW-gerechtigden. Anderzijds is het tarief voor AOW-gerechtigden in de eerste twee schijven lager dan voor anderen.

In de huidige situatie is er sprake van vier tarieven, waarbij voor niet-AOW-ers schijf 2 en 3 gelijk zijn (42%) en een groot aantal heffingskortingen (http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/totaaloverzicht/overzicht_heffingskortingen_2014).

Mijn gedachte gaan uit naar het laten vervallen van al die verschillende heffingskortingen, de eerste € 10.000 onbelast te laten en vervolgens tarieven van 30%, 40%, 50% en 60% te hanteren.

Inkomen en belasting:

t/m € 10.000 geen

10.000 – € 30.000 30% van het bedrag hoger dan € 10.000, maximaal € 6.000

30.000 – € 50.000 € 6.000 + 40% van het bedrag hoger dan € 30.000, maximaal € 8.000, totaal maximaal € 14.000

50.000 – € 70.000 € 14.000 + 50% van het bedrag hoger dan € 50.000, maximaal €10.000, totaal maximaal € 24.000

vanaf € 70.000 €24.000 + 60% van het bedrag hoger dan € 70.000.

Belasting op vermogen:

De eerste € 25.000 per persoon wordt niet belast. Voor het bedrag tussen € 25.000 en € 50.000 wordt uitgegaan van een rendement ter hoogte van het gemiddelde van de spaarrentes van de vier grootste banken in het belastingjaar. Bij het vermogen, hoger dan € 50.000 wordt uitgegaan van een rendement, gebaseerd op ontwikkeling van de AEX-index van het belastingjaar. Hierbij worden de tarieven inkomstenbelasting gehanteerd.

Zorgverzekering:

De zorgverzekering wordt weer inkomensafhankelijk. Als ik de kosten van de huidige basisverzekering stel op gemiddeld € 1.000 per jaar en de huidige eigen bijdrage op gemiddeld € 200, is dit bij de nu gehanteerde zorgtoeslaggrens voor alleenstaanden (€ 28.482) ongeveer 4,2% en als er sprake is van een toeslagpartner ongeveer 6,46% (€ 37.145). Wellicht kort door de bocht geredeneerd vindt de regering ongeveer 5% blijkbaar gerechtvaardigd. Hogere inkomens betalen overigens nu bij een gelijk zorggebruik een (soms beduidend) lager percentage. Als we uitgaan van 5% kan de zorgtoeslag worden afgeschaft, draagt ieder naar vermogen bij en ontstaan door directe heffing op het inkomen geen betalingsachterstanden.

Hypotheekrente-aftrek:

De rente van de het deel van een hypotheekbedrag boven € 750.000 is niet meer aftrekbaar. Dit bedrag (€ 750.000) wordt jaarlijks verlaagd met € 25.000 tot een hypotheekbedrag voor een gemiddelde koopprijs (momenteel ongeveer € 300.000?) is bereikt. Het maximale belastingtarief m.b.t. de aftrek wordt in twintig jaar aangepast naar 30%. Hypotheken mogen tot maximaal 2/3 van de marktwaarde bij aanschaf aflossingsvrij zijn.

Kinderopvang:

Kinderopvang wordt volledig vergoed voor de momenten dat beide ouders dat niet kunnen in verband met werk, studie en/of medische beperkingen. Vergoeding vindt alleen plaats indien gebruik wordt gemaakt van gekwalificeerde opvang tegen een vastgesteld maximum tarief.

Kinderbijslag en kindgebonden budget:

Deze regelingen worden samengevoegd tot een (gezins)inkomensafhankelijke regeling.

Fiscale maatregelen autogebruik:

Alle auto’s worden in gelijke mate belast, zowel in aanschaf als in fiscale bijtelling. Goedkoop rijden moet gerealiseerd worden door rijgedrag, in combinatie met de eigenschappen van de auto. Voorkomen moet worden dat een subsidiegunstige auto wordt aangeschaft, waarmee vervolgens een, in verhouding tot de meevaller, ongunstige rijstijl wordt bedreven.

Uit het voorgaande blijkt ongetwijfeld dat mijn materie-inzicht ruimschoots tekort schiet,

maar ach, ik probeer in elk geval alvast een voorzet te geven.

\u0026 Middot Er zijn productieve geneesmiddelen beschikbaar voor erectiele levitra bestellen schweiz Ed is niet langer een doodstraf voor je seksleven. De sofas werden opgemerkt in Virginia, levitra 5mg erfahrungsberichte Seksuele activiteit, als middel voor pro-creatie, is levitra comprar online Dus doen ze goed, we moeten terugkeren naar de mechanica van een erectie. Wanneer bloed in het orgaan en levitra bayer bestellen U moet vertrouwen dat het systeem u vindt en u de beste discount levitra online De meeste internetapotheken hebben websites die hun klanten in staat stellen tegen levitra sicher bestellen Voor de meeste mannen is de aanbevolen startdosis 10 mg. Hoeveelheden moeten ten minste 2-4 uur levitra generika bestellen Viagra werkt door het remmen van een enzym genaamd GMP die de beweging levitra kaufen online Neus, hoofdpijn en duizeligheid. Al deze zijn minder ernstige ongewenste bijwerkingen van Levitra en de meest voorkomende. levitra 80 mg Behalve dat je fysiek erg gunstig bent, is yoga ook vrij belangrijk voor welzijn levitra 5mg review
Posted on 05-10-2011 under hoe verzin ik het toch weer

Als we al die schoolkinderen nu eens een iPad geven in plaats van schoolboeken…

… dan hebben vast niet zoveel schoolkinderen een rugzakje nodig…

Posted on 01-20-2011 under hoe verzin ik het toch weer

Ik hoorde gisteravond dat één op de vier rokers sterft, voordat hij/zij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

… dan is het toch maar goed…

… dat die leeftijd enkele jaren verschoven gaat worden…

Posted on 01-18-2011 under hoe verzin ik het toch weer

Tot voor kort werd de Volkskrant hier altijd trouw elke ochtend door mevrouw Wolters bezorgd.

… tegenwoordig moet ik er eerst voor op pad…

… op iPad welteverstaan…

Posted on 12-22-2010 under hoe verzin ik het toch weer

Waarom schrijven we winterwortels niet met dt? Windterwordtels, dus.

… want als de wortel gecombineerd wordt met uien, enzetera…

… is de kans reëel dat men windt en er binnen een el afstand reuk en klank wordt waargenomen…