Het laatst gepost

Posted on 10-28-2014 under de waan van alledag

Er heerst grote opwinding in autoleaseland. Politici als Helma Neppérus (overigens een uitstekende rol van Wim de Bie), verontwaardigde leasemaatschappijen en vele leaseautobezitters uiten in alle toonaarden hun verdriet. Voor mij is het leasetijdperk al een aantal jaren geleden, maar ik kan mij nog wel herinneren dat ik het heerlijk vond met een fiscale bijtelling van 20% zorgeloos over een fijne Citroën Xantia te kunnen beschikken. Waarom voelt men zich nu dan zo vreselijk benadeeld? Is het niet zo dat men een aantal jaren enorm bevoordeeld is. Goedkoop scheuren in een Mitsubishi Outlander, waar je nauwelijks voor hoeft te betalen, was natuurlijk voor velen een droombeeld, dat opeens werkelijkheid kon worden.

Toch heb ik dan de neiging eens wat zaken op een rijtje te zetten. Als ik kijk naar onze Citroën C2 en de kosten uit de losse hand bereken, kom ik globaal per jaar op:
afschrijving 10% aanschafwaarde: € 1.350
houderschapsbelasting                  €   336
verzekering                                  €   314
onderhoud, bandenwissel, APK      €   300
brandstof bij 10.000 p.j.               € 1.000
Totaal per jaar                                   € 3.300, ofwel € 275 per maand.

Als ik hier tegenover een relatief schone leaseauto van € 30.000 zet, dan komt het te betalen bedrag bij 20% bijtelling en de belastingschijf van 52% op ongeveer € 260 per maand.

…kop op, leaserijder, voor eenzelfde maandlast als wij…
…kunt u al in een redelijke middenklasser rijden…

\u0026 Middot Er zijn productieve geneesmiddelen beschikbaar voor erectiele levitra bestellen schweiz Ed is niet langer een doodstraf voor je seksleven. De sofas werden opgemerkt in Virginia, levitra 5mg erfahrungsberichte Seksuele activiteit, als middel voor pro-creatie, is levitra comprar online Dus doen ze goed, we moeten terugkeren naar de mechanica van een erectie. Wanneer bloed in het orgaan en levitra bayer bestellen U moet vertrouwen dat het systeem u vindt en u de beste discount levitra online De meeste internetapotheken hebben websites die hun klanten in staat stellen tegen levitra sicher bestellen Voor de meeste mannen is de aanbevolen startdosis 10 mg. Hoeveelheden moeten ten minste 2-4 uur levitra generika bestellen Viagra werkt door het remmen van een enzym genaamd GMP die de beweging levitra kaufen online Neus, hoofdpijn en duizeligheid. Al deze zijn minder ernstige ongewenste bijwerkingen van Levitra en de meest voorkomende. levitra 80 mg Behalve dat je fysiek erg gunstig bent, is yoga ook vrij belangrijk voor welzijn levitra 5mg review
Posted on 09-30-2014 under hoe verzin ik het toch weer

Hervorming van het belastingstelsel staat op het verlanglijstje van elke politieke partij, zo bleek bij de presentatie van de miljardennota. Minister Jeroen Dijsselbloem vertelde bij Pauw dat hiervoor toch wel zo’n vijf jaar en een flinke hoeveelheid smeerolie noodzakelijk was.

Slechts gehinderd door een redelijk logisch denkvermogen en een gebrek aan materiedeskundigheid bedacht ik dat ik met enig gepuzzel toch wel in vijf dagen een voorzet zou moeten kunnen geven.

Op dit moment is er sprake van een grote hoeveelheid van tarieven, toeslagen, belastingvrije voeten en heffingskortingen. Voor een leek als ik, soms in tegenspraak met elkaar. Zo is er een algemene heffingskorting, die echter niet algemeen is. Deze is bijvoorbeeld voor mensen met AOW ongeveer de helft van de algemene heffingskorting bij niet AOW-gerechtigden. Anderzijds is het tarief voor AOW-gerechtigden in de eerste twee schijven lager dan voor anderen.

In de huidige situatie is er sprake van vier tarieven, waarbij voor niet-AOW-ers schijf 2 en 3 gelijk zijn (42%) en een groot aantal heffingskortingen (http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/totaaloverzicht/overzicht_heffingskortingen_2014).

Mijn gedachte gaan uit naar het laten vervallen van al die verschillende heffingskortingen, de eerste € 10.000 onbelast te laten en vervolgens tarieven van 30%, 40%, 50% en 60% te hanteren.

Inkomen en belasting:

t/m € 10.000 geen

10.000 – € 30.000 30% van het bedrag hoger dan € 10.000, maximaal € 6.000

30.000 – € 50.000 € 6.000 + 40% van het bedrag hoger dan € 30.000, maximaal € 8.000, totaal maximaal € 14.000

50.000 – € 70.000 € 14.000 + 50% van het bedrag hoger dan € 50.000, maximaal €10.000, totaal maximaal € 24.000

vanaf € 70.000 €24.000 + 60% van het bedrag hoger dan € 70.000.

Belasting op vermogen:

De eerste € 25.000 per persoon wordt niet belast. Voor het bedrag tussen € 25.000 en € 50.000 wordt uitgegaan van een rendement ter hoogte van het gemiddelde van de spaarrentes van de vier grootste banken in het belastingjaar. Bij het vermogen, hoger dan € 50.000 wordt uitgegaan van een rendement, gebaseerd op ontwikkeling van de AEX-index van het belastingjaar. Hierbij worden de tarieven inkomstenbelasting gehanteerd.

Zorgverzekering:

De zorgverzekering wordt weer inkomensafhankelijk. Als ik de kosten van de huidige basisverzekering stel op gemiddeld € 1.000 per jaar en de huidige eigen bijdrage op gemiddeld € 200, is dit bij de nu gehanteerde zorgtoeslaggrens voor alleenstaanden (€ 28.482) ongeveer 4,2% en als er sprake is van een toeslagpartner ongeveer 6,46% (€ 37.145). Wellicht kort door de bocht geredeneerd vindt de regering ongeveer 5% blijkbaar gerechtvaardigd. Hogere inkomens betalen overigens nu bij een gelijk zorggebruik een (soms beduidend) lager percentage. Als we uitgaan van 5% kan de zorgtoeslag worden afgeschaft, draagt ieder naar vermogen bij en ontstaan door directe heffing op het inkomen geen betalingsachterstanden.

Hypotheekrente-aftrek:

De rente van de het deel van een hypotheekbedrag boven € 750.000 is niet meer aftrekbaar. Dit bedrag (€ 750.000) wordt jaarlijks verlaagd met € 25.000 tot een hypotheekbedrag voor een gemiddelde koopprijs (momenteel ongeveer € 300.000?) is bereikt. Het maximale belastingtarief m.b.t. de aftrek wordt in twintig jaar aangepast naar 30%. Hypotheken mogen tot maximaal 2/3 van de marktwaarde bij aanschaf aflossingsvrij zijn.

Kinderopvang:

Kinderopvang wordt volledig vergoed voor de momenten dat beide ouders dat niet kunnen in verband met werk, studie en/of medische beperkingen. Vergoeding vindt alleen plaats indien gebruik wordt gemaakt van gekwalificeerde opvang tegen een vastgesteld maximum tarief.

Kinderbijslag en kindgebonden budget:

Deze regelingen worden samengevoegd tot een (gezins)inkomensafhankelijke regeling.

Fiscale maatregelen autogebruik:

Alle auto’s worden in gelijke mate belast, zowel in aanschaf als in fiscale bijtelling. Goedkoop rijden moet gerealiseerd worden door rijgedrag, in combinatie met de eigenschappen van de auto. Voorkomen moet worden dat een subsidiegunstige auto wordt aangeschaft, waarmee vervolgens een, in verhouding tot de meevaller, ongunstige rijstijl wordt bedreven.

Uit het voorgaande blijkt ongetwijfeld dat mijn materie-inzicht ruimschoots tekort schiet,

maar ach, ik probeer in elk geval alvast een voorzet te geven.

Posted on 09-25-2014 under de waan van alledag

Ik ben in verwarring en maak mij zorgen. Over wat zich allemaal in het midden-oosten afspeelt en wat onze rol daarbij moet zijn. Ik ben tegen geweld, maar met al het geweld, dat zoveel slachtoffers brengt, kan de vredelievende wereld niet toe blijven kijken. Maar wat te doen? Slachtoffers verdedigen en opvangen is mijn eerste gevoel. Maar hoe?  De “coalition of the willing” wil – zo denk ik -verdedigen door aan te vallen, door geweld met geweld te vernietigen.

… is dat nu zo geweldig…

… ik vind het vooral zorgelijk en ben er voorlopig nog niet uit…

Posted on 09-25-2014 under zonder categorie

Sinds december 2013 heb ik geen berichten meer op dit blog gepost, noch reacties kunnen modereren. Dit hing samen met het feit dat ik om (voor mij) duistere redenen niet meer in kon loggen. Vandaag heeft Michiel Doetjes mijn instellingen zodanig kunnen bewerken, dat dit weer lukt. Vakwerk van Michiel dus.

… nu weer inspiratie vergaren…

Volg mij anders gerust op facebook of twitter. Tot gauw!

Posted on 10-12-2013 under de waan van alledag

Enkele maanden geleden werd de weg door ons buurdorp Feerwerd zodanig aangepast dat naar mijn mening en die van vele van mijn dorpsgenoten de situatie er niet veiliger, maar onveiliger op werd. (https://www.facebook.com/lia.kramer.3/posts/517025285046796). Al ongeveer een maand voor deze reacties op Facebook begonnen, stuurde ik een e-mail naar de Gemeente Winsum, waarin ik mijn bevreemding uitsprak. Hierop  ontving ik na meer dan een maand de volgende reactie:

“Op 27 augustus heeft u ons onderstaande melding gedaan over de nieuwe inrichting van de Torensmaweg/Mentaweg te Feerwerd. Ook heeft u op 24 september ons een email gestuurd met facebookreacties over de nieuwe inrichting. Met deze email willen wij graag ingaan op uw reacties.

Ons verkeersbeleid is dat doorgaand verkeer vanuit de richting Saaksum richting Groningen gebruik dient te maken van de provinciale weg N983 (Roodehaan-Aduard). Daarnaast dient het Aduarderdiep als ontsluitingsweg richting Groningen voor het gebied Ezinge-Feerwerd. De wegen tussen de N983 en het Aduarderdiep zijn door ons bestempeld als verblijfsgebied. In een verblijfsgebied staat doorstroming ondergeschikt aan verkeersveiligheid en leefbaarheid. Op de Torensmaweg/Mentaweg (binnen de bebouwde kom van Feerwerd) zal daarom op termijn een maximum snelheid van 30 km/u ingesteld worden. In overleg met dorpsbelangen Feerwerd is gezocht naar een veiligere oplossing voor voetgangers langs de Torensmaweg/Mentaweg. Doordat de ruimte om iets de doen klein is (smalle bermen en aan 1 kant zelfs een kanaal) is de gekozen oplossing mogelijk niet de beste oplossing. Het is echter wel de beste oplossing binnen de beschikbare ruimte en binnen het beschikbare budget.

De weg is versmald naar ongeveer 4,4 meter. Twee personenauto’s kunnen elkaar bij deze breedte goed passeren, mits de snelheid wordt aangepast. Door deze versmalling is de snelheid van het verkeer omlaag gegaan. Daarnaast hebben voetgangers nu de ruimte om veilig te lopen. Bredere voertuigen kunnen gebruik maken van de passeerstroken die zijn gerealiseerd. Wel moet men dan even op elkaar wachten. Ook dit heeft een positief effect op de snelheid van het verkeer.
Fietsers hebben de mogelijkheid om van de aangebrachte strook gebruik te maken, mochten ze dat veiliger vinden. Bij de bushalte zullen ook fietsers in dat geval hun snelheid moeten aanpassen en zelf kiezen hoe ze de bushalte gaan passeren. Fietsers kunnen echter ook gewoon gebruik blijven maken van de rijbaan. Auto’s kunnen deze fietsers alleen inhalen wanneer er geen tegemoetkomend verkeer is. Komt er wel tegemoetkomend verkeer, dan zullen auto’s met aangepaste snelheid achter de fietsers moeten blijven rijden.

Afgelopen voorjaar is de situatie aangepast. Bij ons weten zijn er nadien geen daadwerkelijke ongevallen geweest op deze weg. In de facebookreacties zien wij ook reacties die zeggen dat er straks in de winter meer ongevallen zullen zijn. Dit betwijfelen wij. In de winter (als het glad is of bij hevige sneeuwval) gaat de snelheid nog meer omlaag. Normaliter gaan de weggebruikers hun snelheid aanpassen aan de weersomstandigheden.

 Samengevat: In de praktijk leidt het gevoel van verkeersonveiligheid juist tot verkeersveiliger gedrag. Men past de snelheid aan en houd meer rekening met overig verkeer.

 Wij hopen u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.”

Ik voel mij niet voldoende geïnformeerd en ben benieuwd van anderen hiervan denken. Vooral de samenvatting schiet bij mij in het verkeerde keelgat:

Hoe onveiliger men zich voelt, zo wordt gesuggereerd, des te veiliger is men.

Dat geeft mij het gevoel alsof men wil beweren dat een vrouw alleen het veiligst is op een achteraf gelegen onverlicht pad.

Mocht iemand mij willen voorzien van extra argumenten om te reageren, doe het gerust. Ik sta er open voor.

Posted on 02-01-2013 under de waan van alledag

Van alle kanten wordt er gesproken over de overname van de SNS-bank door de staat voor 3,7 miljard euro. Verontwaardiging bij velen, omdat de Nederlandse belastingbetaler hiervoor op moet draaien. Maar men heeft het dan niet over de waarde.

Gisteren wilde de investeringsgroep CVC er nog 1,8 miljard voor betalen. Als ik ervan uitga dat deze groep er ook nog winst mee wil maken, zal de waarde waarschijnlijk daarboven liggen. De andere Nederlandse banken worden verplicht 1 miljard af te dragen. Kortom, de ellende lijkt mij beduidend minder groot dan velen veronderstellen of ons willen laten geloven.

… ben ik nu dommer of slimmer…?

Posted on 01-20-2013 under zomaar mooi

Café De Brug in Ezinge voorziet de klanten niet alleen van een glas of kop met al dan niet alcoholische vloeistof, maar kan ook een goede maaltijd verzorgen. Eens per maand kan er ingeschreven worden op een thema-verwennerij, een heerlijk diner voor een redelijke prijs! Gisteravond was het weer raak met het thema Oostenrijk. Ik moet eerlijk bekennen dat ik bij Oostenrijk nooit aan culinaire hoogstandjes had gedacht, maar de familie Van Dijk, met Anita en Annelies in de keuken en Carolien en Sjoerd in de bediening, bewezen dat dit wel degelijk kon! We werden ontvangen met een witte glühwein/kwast, een fijne opwarmer na een koude wandeling. Vervolgens de Oostenrijkse verwennerijen

IMG_0632

Carpaccio van Oostenrijkse luchtgedroogde ham

(ik had al een aantal happen genomen, voor ik deze foto maakte)

IMG_0633

Schlipfkrapfen (Runderbouillon met gevulde noedels)

IMG_0634

Walser krustenbraten (langzaam gegaard varkensvlees met krokante korst)

IMG_0635

en als toet(je?)

Nockerl met warme kersen en Sachertorte

(gebakken citroeneiwit met warme kersen en chocioladetaart)

Volgende maand is het thema Hongarije. Welk vooroordeel zal er nu sneuvelen?

Posted on 01-18-2013 under de waan van alledag

Gisteravond keek ik naar Pauw en Witteman. Één van de optredende gasten was de minister van wisselende (nu economische) zaken Henk Kamp. Een paar van zijn uitspraken vielen mij op. Zo meldde hij:

“ Wij hebben onvoldoende technisch opgeleide mensen. Wat wij kunnen doen als overheid is dat die mensen er wel zijn, dat bedrijven en scholingsinstellingen er met de overheid voor zorgen dat die mensen er wel komen.”

Nu ken ik iemand van nabij, die werkloos is en graag een opleiding, ook een technische, wil volgen. Dus keken we (ook al enige tijd geleden) snel op de UWV-webpagina en vonden

UWV-opleidingskosten

Hoe verwacht Henk Kamp dat iemand van 31 jaar met een zelfstandige huishouding, een WW-uitkering en (als hij geen werk vindt) uitzicht op een bijstandsuitkering deze kosten zelf kan betalen? Waar is die inzet van overheid en bedrijfsleven?

 

 

Posted on 01-11-2013 under de waan van alledag

Vandaag werd mijn aandacht getrokken door het VARA-Kassa-artikel ‘Crisis leidt tot drukte bij huisarts‘, waarin ik lees:

 

“Mensen melden zich steeds vaker met klachten over psychische kwalen en stress. Ze voelen zich angstig, gespannen of depressief, slapen slecht en kampen met hoofdpijn of rugpijn. Als oorzaak geven ze op dat ze bang zijn hun baan te verliezen, ze hebben schulden of piekeren over de dalende huizenprijzen.”

 

Dit brengt mij op de gedachte dat

… de oplossing voor de stijgende kosten in de gezondheidszorg…

… niet ligt in een stijgende premie of hoger eigen risico…

… maar in een oplossing van de crisis…

Posted on 11-10-2012 under de waan van alledag

Het is inmiddels al een (on?)behoorlijke tijd geleden, dat ik iets op dit weblog plaatste. Mijn persoonlijke uitingen vonden hun weg via twitter en facebook, waar mijn meestal korte observeringen en gedachten hun plek wel konden vinden. Nu het pas geïnstalleerde kabinet de plannen weer gaat bijstellen, wil ik toch weer wat bedenksels in meer dan 140 tekens weergeven. Ik wil hierbij rekening houden met de wens van de PvdA tot nivellering en de VVD tot belastingverlaging.

 Wellicht kunnen Diederik en Halbe ook deze bijdrage even laten doorrekenen…

volgende pagina »